EDGARS KRAMIŅŠ

Vokālās akadēmijas vadītājs un vokālais pedagogs

Dzimis Ļeņingradā 1964. gadā. Izglītības ceļu uzsācis Em. Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas Zēnu kora klasē (1971 – 1980). Profesionālo izglītību guvis studējot Krievijas Teātra mākslas institūta Muzikāla teātra fakultātē (1985 – 1991), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (1996 – 2000) un Latvijas Universitātē (2000 – 2004), kur 2005. gadā promocijas rezultātā viņam piešķirts pedagoģijas zinātņu doktora grāds.

Radošās darbības pirmā desmitgade (1988 – 1998) saistās ar aktīvu koncertdarbību Latvijā, Lietuvā, Krievijā, ASV u.c., ar režisora darbu Nacionālajā operā, aktiera, režisora un mākslinieciskā vadītāja pienākumu veikšanu Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī.

Otrā desmitgade (1997 – 2007) ir saistīta ar mākslas pedagoģiju daudzās Latvijas skolās, augstskolās un pieaugušo izglītības centros. Veidojis kā akadēmiskās, tā profesionālās mācību programmas saskarsmes, komunikācijas un kultūras darba organizācijas jomās.

Trešo desmitgadi (kopš 2005) raksturo zinātniskā darbība mākslas pedagoģijas un paraverbālās saziņas jomā, kurā sevī piesaka kā zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, maģistrantu un doktorantu pētījumu vadītājs, konsultants, recenzents un eksperts

Pašlaik Edgars Kramiņš vada Kultūrizglītības un mākslas centru “Kāpnes”, ir Vokālās akadēmijas un Vīnes Universitātes viesprofesors, kā arī Jāņa Zābera Starptautiskā vokālistu konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs.

Muzikālā teātra aktierim, režisoram un vokālajam pedagogam Edgaram Kramiņam ir plaša pieredze pasniedzēja darbā un dažādās konkursu žūrijās Latvijā un ārzemēs. Viņš ir monogrāfiju „Runas prasme saziņā” un “Sarunas bez robežām”, retorikas rokasgrāmatas “Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” un dažādu publikāciju autors. Paralēli darbam veic arī dažādus pienākumus sabiedriskajās organizācijās. Kopš Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības atjaunošanas 2009. gadā desmit gadus bija tās priekšsēdētājs.

Ir Vokālās mākslas laboratorijas “Izdziedi vasaru”, vokālo pedagogu vasaras prakses “Dziedi ar audzēkni” un Starptautiskās vokālistu rezidentūras idejas autors un to darbā piedalās kopš 2014. gada.

www.kramins.lv

© 2016 Vocal Academia All rights reserved