Herberts Kašs

Interese par dziedāšanu radās jau bērnībā, bet tikai 12 gadu vecumā, nokļūstot Vokālās mākslas vasaras laboratorijā “Izdziedi vasaru“, atklāja, ka faktiski dziedāšanu kā prasmi var apgūt ikviens. Tagad, līdzās vokālajām studijām, šajā projektā piedalās jau sesto gadu (2014 – 2019).
Vokālās mākslas pamatus apgūst kopš 2015. gada. Vispirms Kultūrizglītības un mākslas centra “Kāpnes” studijā, bet kopš 2018.gada Vokālās mākslas vidusskolā. Paralēli dziedāšanai pašmācības ceļā apgūst arī ģitārspēli un klavierspēli.
Kopš dziedāšanai pievērsies kā nākotnes profesijai, piedalījās Mihaila Kaziņika jauno izpildītāju konkursā “Uzlecošās zvaigznes” (Rīga, 2019) un Jāņa Zābera I Starptautiskajā vokālistu konkursā (Rīga, 2019), vokālajās meistarklasēs pie profesoriem Yuly Khomenko, Claudia Visca, Annamaria Rott un Irina Gavrilovici (Vīne, 2019).
Skatuvisko pieredzi ieguvis, uzstājoties dažāda veida pasākumos un koncertos, kā, piemēram, latviešu komponistu Lolitas Vambūtes (Dundaga, 2016; Jaunpils, 2017) un Imanta Kalniņa (Ineši, 2017) autorkoncertos, Garīgās mūzikas koncertos (Rīga, Limbaži 2018 – 2019) gan kā solists, gan dziedot ansambļos un kora sastāvā, atskaņojot latviešu tautas dziesmas un dažādu valstu komponistu kamermūziku.
Kopš 2018.gada piedalās muzikālo izrāžu iestudējumos, atveidojot:
• Tīģera lomu Jura Ābola un Elzas Stērstes muzikālajā pasakā “Lauvas acenes” (pirmizrāde 2018.),
• Rolfa lomu Riharda Rodžersa un Oskara Hammeršteina mūziklā “Mūzikas skaņas” (pirmizrāde 2019.).
Par savas dzīves izaicinājumu Herberts uzskata tikt augsti novērtētam mūzikas pasaulē.

© 2016 Vocal Academia All rights reserved