KLĀVS LIEPIŅŠ

Ērģelnieks, koncertmeistars

Dzimis 1986.gadā Rīgā un 2007.gadā absolvējis Rīgas Doma kora skolas kordiriģēšanas klasi (2007), paralēli vispārējai vidējai izglītībai iegūstot arī kordziedātāja un kormeistara kvalifikācija.

Ērģeļspēli sāka apgūt 2010. gadā Latvijā pie Kristīnes Adamaites, bet no 2011. gada Austrijā. Vispirms baznīcas mūzikas programmā Vīnes Baznīcas Mūzikas konservatorijā (Diözesankonservatorium für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien), tad Vīnes Mūzikas un Tēlotājmākslas universitātē (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kur 2017.gadā ieguva bakalaura grādu ērģeļspēlē (profesors Roman Summereder) un klavierpedagoģijā (profesore Inci Häusler-Altinok). 2020.gadā turpat ieguvis mākslas maģistra grādu ērģelspēlē, absolvējot profesora Pier Damiano Peretti klasi.

Kā ērģelnieks un koncertmeistars darbojas Floridsdorfas katoļu draudzē Vīnē, bet kā kormeistars Vīnes Latviešu korī. Koncertē gan Austrijā, gan Latvijā un paralēli strādājot arī kā ērģeļu un klavierspēles pedagogs.

Vokālās mākslas laboratorijas “Izdziedi vasaru” darbā pirmo reizi piedalās 2021.gadā.

© 2016 Vocal Academia All rights reserved