Balss ievingrināšana jau no paša rīta, palīdz ieskandināties koncertam