Vokālās mākslas vasaras laboratorija Izdziedi vasaru! 2019