Apliecību, par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas „Dziedi ar audzēkni!” iziešanu, saņem Megija Strautmane, Kristaps Niedra un Anita Morozova.