PROLOGS un fragmenti no operas “Pūt vējiņi” 1.cēliena 2. ainas. Izpilda : Baiba Bite, Herberts Kašs, Rūdolfs Sprukulis, Megija Strautmane, Kristaps Niedra un Anita Morozova